Ius est ars boni et aequi

„Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne” – Ulpian

logo Krajowej Izby Radców Prawnych

Oferta

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych. Do zakresu usług Kancelarii należy m.in.:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, np. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, zlecenia, o dzieło
  • sporządzanie pism procesowych, np. pozwów, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg do WSA, skarg kasacyjnych itp.
  • windykacja należności, np. pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty długu, prowadzenie spraw o zapłatę
  • zakładanie spółek oraz obsługa spółek, oddziałów, stowarzyszeń, fundacji
  • obsługa przedsiębiorców
  • prowadzenie spraw, reprezentacja przed sądami, organami administracji publicznej, urzędami.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie: prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy (m. in. sprawy o zapłatę, rozwód, alimenty, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zasiedzenie, ochrona dóbr osobistych, ustanowienie służebności drogi koniecznej, o zapłatę odszkodowania, o zapłatę zadośćuczynienia lub renty).

Porady prawne online

Zapraszamy do skorzystania z porad prawnych on – line. W tym celu prosimy skorzystać z formularza poniżej.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w każdej sprawie w sposób indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania, ilości rozpraw czy też czasu trwania, w oparciu o Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku, w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej z urzędu.

Kontakt

Adres
Dworskiego 5/3 • Przemyśl
Telefon
+48 535 454 025
NIP
7952518529
REGON
380588102